Saradesi Satva Yoga

Yogaen for Evig Ungdom

Som oversat af Almine fra urgamle tekster fra Saradesi – Ungdommens Kilde

Inkluderer Lydeliksirerne for Evig Ungdom

Plus: Illuminationerne fra Guderne

De gamle tekster omtaler tid som bevægelse. De bekræfter at tid og rum, bevægelse og stilstand, er illusioner. Det kræver enorme mængder ressourcer at opretholde en illusion. Denne udtømning af ressourcer forårsager ældning og forfald.

Illusionen om polaritet, det umulige i at det Ene Liv kan deles og splittes, bringes til opløsning ved at balancere de modsatrettede poler præcist. Kun da kan de ophæve hinanden og afsløre en uforgængelig virkelighed der ligger hinsides dem – Den Evige Ungdoms virkelighed.

Du kan købe bogen (incl. musik) som paperback eller pdf fil online via Spiritual Journeys’ butik.

Se bogen her

Få den som PDF her

Hvis du har købt Saradesi Satva Yoga som paperback kan du registrere dig for at få musikken (Mp3) her