Korruption – en Mystikers perspektiv

by Malue on November 16, 2011

En ting som korruption kan i virkeligheden ikke eksistere. Den højeste sandhed er, at det der ser ud til at være korruption eller forvanskning set ud fra det lille egoselvs synspunkt, faktisk kan ses som en del af livets perfekte udfoldelse, ligesom æggeskallen der  beskytter kyllingen før den udklækkes. Modstand har været en del af perfektionens udfoldelse på grund af illusionen om tid og rum. Idet de har haft til formål at sørge for nye  koncepter af væren, har modstand været deres værktøj. Når mesteren møder korruption er det målet for ham at se hvad det er inden i ham selv, der har skabt behovet for eksistensen af sådan en illusion. Ved at huske sig selv som værende alt liv og eliminere illusionen inden i, transformeres den udadtil.

Leave a Comment

Previous post:

Next post: