Forudsigelser

Ugentlige forudsigelser fra Almine
Starter 5. Februar 2012
Et nyt gratis produkt

Tid bevæger sig i en lige linie. Evig tid bevæger sig i et hjul og stammer fra kosmos’ rotation. Når de krydser påvirker de hinanden og skaber en alkymi, der løfter udfald hinsides hvad der kan ses.

Lineære forudsigelser har under de bedste omstændigheder kun været i stand til at åbenbare trends og har vist sig at være mindre nøjagtige end generelt antaget.

Med Enhedens Kalenders fantastiske komme (se: www.calendarofoneness.com) kan den Uendelige Hensigts tidløse nuancer, som er kilden til de skiftende betoninger der skriver livets manuskript, nu endelig benyttes som vejledning for hvad der vil komme med 100% nøjagtighed.

For at hendes globale publikum kan få gavn af Enhedens Kalenders uvurderlige værktøj, vil Seeren Almine nu give ugentlige forudsigelser af de indflydelser der påvirker dit liv.

~*~

 FORUDSIGELSE 

for 2. – 8. juni 2013

“Slap af  i samspillet med andre – nyd dem i en atmosfære fri af dagsordener, så magien kan åbenbare sig selv. Det er ikke en uge til dvæle ved fortiden, men snarere til at være fuldt opmærksom på øjeblikkets nuancer.”